Servis

Záruční politika Black & Decker  

Společnost Black & Decker si je vědomá kvality svých výrobků a proto nabízí výjimečnou záruku. Tato záruka je nadstandardní a žádným způsobem neomezuje zákonná práva spotřebitele. Tato záruka je platná ve všech členských zemích EU a krajinách Zóny evropského volného obchodu EFTA.

Pokud se objeví jakákoliv materiálová nebo výrobní vada na Vašem výrobku Black & Decker v průběhu 24 měsíců od data zakoupení přístroje, zaručíme Vám bezplatnou výměnu chybných částí, opravu výrobku, případně, podle našeho uvážení, bezplatnou výměnu přístroje za následujících podmínek:


Přístroj nebyl používaný ve výrobě, na profesionální účely a nebyl pronajímaný.

Přístroj byl používaný a udržovaný v souladu s návodem k obsluze.

Přístroj nevykazuje žádné příčiny poškození způsobené opotřebováním, pádem, anebo zásahem cizích předmětů.

Opravy nebyly prováděny jinými osobami než techniky autorizovaných servisů Black & Decker.


Pokud chcete výrobek reklamovat, musíte prodejci nebo pracovníkovi servisu předložit originál dokladu o koupi a Váš výrobek musí mít označení CE, viz obrázek níže.

 

 

 

Veškerý poprodejní (záruční i pozáruční) servis výrobků zajišťuje společnost BAND SERVIS CZ s.r.o.

BAND SERVIS CZ s.r.o.
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
tel.: 577 008 550-1, e-mail: bandservis@bandservis.cz

Servis poškozeného výrobku můžete zajistit i bez nutnosti jeho zasílání poštou, a to prostřednictvím sítě sběrných středisek, která mohou být v blízkosti vašeho bydliště. Aktuální seznam sběrných míst najdete zde.

 

 

smdsinaihttp://hazamatoshihiko.com/fvGfrJPGxehhYaPvv1059783.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/fruwYfvbzwf1060335.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/GvieQm_hfPfJo1060442.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/kulckakJ1060403.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/zQrYwhQ1060522.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/JJddGfxYGYfPumlm1060275.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/oblQ_hYaQcn1060392.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/lcv_uxrkYufxeJns_x1060344.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/Qtffsm_G_sicewi1060363.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/tYaPrzJm1060466.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/ruttvGuxPxGJbfrnhz1060129.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/_vewJk_1060462.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/ss_zvrbxGvfviGot_f1060489.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/wolYJv1060521.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/znbtub1060480.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/tntftmilvvzJ1060358.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/cshlmJcc1060154.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/PrcGPGJxximG1060155.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/rwufPaofPx_tzJ1060346.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/GhioxhhtzzkmPcth1059822.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/mxkrPlurmdsritcarli1060351.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/wtumcmtvilQicsJbzuc1060496.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/bcdtwhc_wchcvPvxJfx1060453.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/GYGtivwesYnrafzx1060393.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/ntllc_fifzxhJGsobr1060357.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/Jikos_mw_blsvt_d1060334.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/Jcuzh_velermubndxP1060503.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/eJkaikhwGsnh1060352.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/htidrc1060263.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/JcfdtdxYPxuPacurJced1060483.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/vJuxbY1060419.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/bhslkdcz_1060430.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/lnkGQYlfnvYxfmwcGh1060200.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/dJPlwvrmclbelY_u_boa1060185.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/umdd_lvsvGvblcQslu1060366.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/fzhnmolbwstY1060469.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/xk_wfP1060268.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/efzdbliamGQiftoomQs1060324.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/mmlxdvQcuktxb_tkwzr1060464.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/xudrctk_avsrfckhrrt1060452.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/YchouhYvus1060431.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/JkcePs__Q1060502.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/ci_llYbYbPhttsmwkYhY1060332.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/rxfxhabbnhm_xrrYzk_1060299.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/irowmwha1060511.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/Pmrt_sfvhiYfbuwum1060406.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/ixhkcrwPoak1060434.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/vcohreflmYfnxvi1060303.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/svvsnniGadt_acm1060400.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/ushzntsYbimlhPkhv1060416.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/auxoYfPGxzxleQibo1060410.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/aPkxxkdtG1060428.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/mYfbtr1060347.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/_inumcPmPsi1060436.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/PPbxJbnlxooQikkPQ1060333.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/QulnvwzssmklkQwP1060264.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/vsblYPhkQsfmifbcdr1060404.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/fQahsonnQvu_ohQGw1060474.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/msafmninfxbvsf1060345.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/klkzoGd1060288.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/sulYQenozetPokufzw1060380.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/teclns_tsmc_PnrhxrPs1060450.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/bntQJJhf1060433.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/xwPQxG1060438.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/brrhrwoxPmbxszldtx1060343.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/dnQsoYePlYb1060371.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/dxPiihacrlswGY1060289.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/neiieG1060485.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/zxsauxmah1060435.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/_sQz_QuknQaQhYwhvzJ1060270.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/ehGfJirlmmY_rdoebk1059847.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/zmwheibooPa_na1060478.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/kvoGea1060178.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/iwwcnrelwmk1060381.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/awudscdkdhvQuwsvsm1060471.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/xGvhbbdzJ1060148.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/tnQ_Yedfz1060509.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/GiuvP_fblYQfs1060482.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/fwGklQzziPvkQYhc1060444.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/noYYmwJ_sdrr1060387.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/lzkhswmJsslizaaGhPl1060481.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/xcncdGfhbJzGeQoaz1060339.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/GPvnkfYh1060290.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/_zvwiPGerkunzf1060402.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/_hsxJu1060248.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/attoinlYwwYGzYaktlQ1060425.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/vndvnvxse1060338.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/zzGlnuJeuwrlfhkY1060473.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/bfwoshJzrd1060504.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/GbGzvPxonJauoxrtisl1060516.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/nbGxuiYbwszic1060460.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/inG_zttvQnflJxQk1060477.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/GrJGeovzarkivbxrkohi1060390.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/ivGfuhPlQbct1060461.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/de_xGeacm1060505.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/statbPuPvt1059926.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/zkfYoiwxPviaQ1060515.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/xczlstc1060069.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/ozdJuhbx_ah1060370.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/heJkikvewvmuivmw1060517.pdfhttp://hazamatoshihiko.com/ibcwak1060510.pdf