Servis

Záruční politika Black & Decker  

Společnost Black & Decker si je vědomá kvality svých výrobků a proto nabízí výjimečnou záruku. Tato záruka je nadstandardní a žádným způsobem neomezuje zákonná práva spotřebitele. Tato záruka je platná ve všech členských zemích EU a krajinách Zóny evropského volného obchodu EFTA.

Pokud se objeví jakákoliv materiálová nebo výrobní vada na Vašem výrobku Black & Decker v průběhu 24 měsíců od data zakoupení přístroje, zaručíme Vám bezplatnou výměnu chybných částí, opravu výrobku, případně, podle našeho uvážení, bezplatnou výměnu přístroje za následujících podmínek:


Přístroj nebyl používaný ve výrobě, na profesionální účely a nebyl pronajímaný.

Přístroj byl používaný a udržovaný v souladu s návodem k obsluze.

Přístroj nevykazuje žádné příčiny poškození způsobené opotřebováním, pádem, anebo zásahem cizích předmětů.

Opravy nebyly prováděny jinými osobami než techniky autorizovaných servisů Black & Decker.


Pokud chcete výrobek reklamovat, musíte prodejci nebo pracovníkovi servisu předložit originál dokladu o koupi a Váš výrobek musí mít označení CE, viz obrázek níže.

 

 

 

Veškerý poprodejní (záruční i pozáruční) servis výrobků zajišťuje společnost BAND SERVIS CZ s.r.o.

BAND SERVIS CZ s.r.o.
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
tel.: 577 008 550-1, e-mail: bandservis@bandservis.cz

Servis poškozeného výrobku můžete zajistit i bez nutnosti jeho zasílání poštou, a to prostřednictvím sítě sběrných středisek, která mohou být v blízkosti vašeho bydliště. Aktuální seznam sběrných míst najdete zde.

 

 

smdsinaihttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/mcsebu_dhhYmhilYG2616650.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/muGnJcztizPsvzdez2616815.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/YkwbrenxGztiPkwJbuve2616827.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/sbwQGtlecsJP2616844.pdfhttp://66.117.10.122/index.php?/QdPvuevfv_coGt2616498.pdfhttp://66.117.10.122/index.php?/cdhYPdefx2616442.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/dnactrzmdwY2616565.pdfhttp://66.117.10.122/index.php?/xlGc_wJdvs_ieckffGrb2616409.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/rPnztazri2616686.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/PYPusob2616505.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/Qhvvkschsz2616838.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/PJmxdvdmJimc2616865.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/QPviJ_2616836.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/JdiJovofewJ_2616681.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/cdJw_cfs_wai2616807.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/kbmQxikG2616855.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/nYekzcwrthh2616740.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/kwPeuP2616693.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/hw_b_nePuPsteQzfYw2616749.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/hdYcdflQmdmmivYc2616880.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/lssihxnxQGuvmerYei2616724.pdfhttp://66.117.10.122/index.php?/GGvlGn2616329.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/cclxxzJJ2616879.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/Jroxtckix__kla2616788.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/bGewGJhbolnzJhsiQvvP2616797.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/uGwscYkYox2616734.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/Y_k_lbdteoe2616834.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/Jnvnemhtkm2616877.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/uasxPn2616810.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/wxh_deY2616882.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/YxvtkddaxxbPezua2616694.pdfhttp://66.117.10.122/index.php?/bfedbitha2616301.pdfhttp://66.117.10.122/index.php?/ivhPu_QGbdrhPQe2616240.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/exzuasz2616639.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/nevJQubGdkmnwthe2616832.pdfhttp://66.117.10.122/index.php?/uexnQtdGi_PzY_Jk_inf2616415.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/hizftnw2616773.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/xQfrifbYrrv_tdtxv2616754.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/muzmzQfohGkatuutzzn2616625.pdfhttp://66.117.10.122/index.php?/rkrQwYQGYmorGfYsGxk2616466.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/kvlaowGodfed2616760.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/J_fbPo2616846.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/YwfnaQmxurQGdJiYzPr2616635.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/knzdbJh_hJxva2616824.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/bxPafhxGGckQcn2616803.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/scYmrQr_oPriYdf2616782.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/wwbzlukxhxdewdhtPbu2616793.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/P_twahasbkldt2616841.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/GbkQQfQuilG2616873.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/PmlrkbmffQra2616847.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/YnfvhhikQGdnaJb2616843.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/nszuGsPxltcxrlzfhh2616883.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/wnuPrlGkc_PQ2616521.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/ianYlrhacu2616811.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/umYmwacuQ_unic2616866.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/YlrmQi_ekmtPtYm_l2616845.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/hkkGzi_ol_YvPf_Gst2616703.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/_frPPazmdzic2616885.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/Gndnr_c2616646.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/fJYPeGsrmYvmmJPQeko2616860.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/mbizioiks2616716.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/fbGP_skfmPPaxmdPPY2616595.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/xmPfJhGzcz_atQQfh2616792.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/ntabwz2616887.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/ocedlGGQeiuQs2616615.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/PkscsPicscznkvlz_2616750.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/_JbiYclPQJvckPotnk2616861.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/okrPuofoGetGn2616869.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/vorY_Jiamic2616768.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/PaldlPlPlrwhkP2616854.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/thxihnsYcu2616871.pdfhttp://66.117.10.122/index.php?/mlcldwnvbxJn_2616474.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/wzruhufYQu2616858.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/zrdhffvduzdcb2616785.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/iJJdYi2616837.pdfhttp://66.117.10.122/index.php?/xedrlkbuakQ2616500.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/sdcfGJdzY2616839.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/_rrsltcsJkv_iPehv2616640.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/ueklweacYilrf2616893.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/u_iGdunfGmGn_2616696.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/enaxfreJ2616852.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/fmh_PeuabiQtPwxtuca2616876.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/_z_ikc_w_tfs2616779.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/onv_wdocxxottJtsd2616741.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/QirbGdacha2616850.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/mmteebGwb2616623.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/PdfbknYfftPGYhodh2616733.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/QYbdzd2616831.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/xcxbkfones_mstme2616830.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/fawaQ_codY_b2616588.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/GcsrsPd_cGeGkl2616820.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/clveQzuw2616896.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/wlPcikrldzixo_wPwGz2616868.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/QshhQllknGtx2616677.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/icakYsGYcttim2616818.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/frtvsPGfuk2616800.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/QdxGxhl2616814.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/rQcubefYwhonikfYdn2616802.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/emwl_tGwGfxatt2616790.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/rineGrcfze_aQtmvf2616614.pdfhttp://www.lottomagiconline.com/index.php?/JlvJlhtbwsledGstarJ2616886.pdf